Call Us

650-245-7287

Modele strategicznego zarządzania kadrami

Modèle Michigan Jest sur związany z funkcjami Takimi Jak dobór pracowników, pełna ocena efektów ich pracy, nagradzanie za prace oraz Umożliwia im pełny rozww poprzez szkolenia i inne formy podnoszące kwalifikacje. Wszystkie Wspomniane Funkcje są ze sobą połączone, tworząc CYKL zasobów LUDZKICH. Warto wspomnieć, że Zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne również uwzglĩnia Działanie tych połączonych procesów w jednym obszarze działania. Modèle harwardzki uwzglĩnia Cztery Główne obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w których podejmuje się decyzje, TJ. partycypację pracowników, przepływ (ruchliwość) pracowników, Systemy wynagradzania (płaca, Premie), Pracy système. Na obszary te wpływają interesariusze, CZYLI akcjonariusze, kadra Menedżerska, Związki zawodowe, kierownictwo, Rząd i samorząd oraz czynniki sytuacyjne (technika i Technologia, Struktura zatrudnienia, strategia Przedsiębiorstwa). Model Uniwersalny obejmuje w swoich założeniach grupę pracowników, którzy są najważniejszym zasobem organizacyjnym. W myśl systemu integracja Łączy się z Celem misji i filozofią organizacji. Dzięki uniwersalności kształtowana jest Kultura organizacyjna mająca na celu pełn indywidualizację stosunków pracy. Michael Armstrong światowej sławy Ekspert w dziedzinie zarządzania. Ukończył Londyńską szkołę Ekonomii.

Jest stypendystą Instytutu personelu i Rozwoju (Institut du personnel et du développement, IPD) oraz Instytutu Konsultantów zarządzania (Institute of Management Consultants, IMC). Pełni także obowiązki Głównego egzaminatora (wynagradzanie pracowników) Instytutu personelu je Rozwoju. Przez Dwanaście lat był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za zasoby ludzkie w dużym wydawnictwie, un przez nastepne Dziesięć lat stał na czele działu Doradztwa personalnego Coopers & Lybrand. Partenaire Obecnie zarządzający portalu e-récompense oraz Niezależny Konsultant o dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Autor wielu bestsellerowych publikacji z dziedziny zarządzania, w tym kultowej livres HR managementu “Zarządzanie zasobami ludzkimi” (“un manuel de la pratique de la gestion des ressources humaines”). Michael Armstrong będzie, spisciem specjalnym podczas V Kongresu kadry “Z Perspektywy strategii”, qui odbędzie w dniachskontaktuj się Z Nami za POMOCA formularza na tej stroniekwietnia br., organizowanego przez fundację obserwatorium zarządzania oraz Nowoczesną firmę. Wygłosi wykład inauguracyjny na temat: “strategiczne Zarządzanie zasobami Ludzkimi”. Fundacja obserwatorium zarządzania (Foz) jest instytucją otoczenia Biznesu, zajmującą się problemami Przedsiębiorczości, wdrażania innovation oraz Edukacji Ekonomicznej społeczeństwa i Model strategicznego zarządzania kadrami i zasobami ludzkimi à prosty système opierający się na założeniach obejmujących koncepcję działań wobec zasobów je potencjału kadrowego pracowników.

W tym modelu wyróżniamy: modèle Michigan (tzw. Matching modèle)-jeden z modeli zarządzania zasobami ludzkimi, koncepcja opracowana na Uniwersytecie Michigan w USA. Modèle Michigan koncentruje się na pojęciu “zasoby”. Przyjmuje, że ludźmi należy zarządzać Tak, Jak wszelkimi przez zasobami. Powinni Oni być pozyskiwani możliwie najmniejszym kosztem i wykorzystywani efektywnie, un ich Umiejętności mają być w entierement eksploatowane. Modèle Michigan stosuje się do wszystkich pracowników, w włączając à zatrudnionych na część Afront oraz na Czas określony. Polityka zarządzania zasobami ma na celu ścisłe wzajemne dopasowanie zasobów LUDZKICH oraz strategii Przedsiębiorstwa. Zadaniem tej Polityki jest zapewnienie la realizacji Strategicznych założeń firmy poprzez strukturalną reorganizację, odpowiedni système płac oraz zredukowanie liczby personelu.